Vanmorgen opende de directeur op de speelplaats het nieuwe project, nl. ‘KUNST’. We speelden daarbij een paar kleine spelletjes waarbij enkele kunstige elementen zoals kleuren en beeldhouwen aan bod kwamen.

Ook in de klas viel het woord ‘kunst’ in heel wat lessen.

In de namiddag verdiepten we ons in de ‘Schrijfkunst’. In groepjes maakten we opdrachten over bekende Vlaamse jeugdschrijvers en hun bekende boeken. Sommigen onder ons ontdekten al de kunst van het oplossen van droedels.

Later deze week zullen we nog de steen van Abimo (naar analogie met de steen van Rosetta) ontcijferen, de miniaturen van de monniken bestuderen, het brailleschrift onder de loep nemen, … . We probeerden zelfs al een Nascatekening te maken.