Deze week was, met Sam de Verkeersslang, een extra stimulans om op veilige en milieuvriendelijke manier naar school te komen.

Onze klas doet het hele schooljaar al prima zijn best voor het milieu, want we komen voltallig te voet, met de fiets of met de schoolbus naar school.

Op vlak van veiligheid hebben we de voorbije week extra goed geoefend op de algemene verkeersregels, de voorrangregels, de verkeerstekens, onze positie op de weg, gedrag en attitude, … .

We zagen filmpjes, een PowerPoint, speelden een kwartet, hielden een kwis, … .

Bij toegepast lezen verdiepten we ons een beetje in de geschiedenis van de fiets.

We oefenden ook tijdens onze weektaak op de website www.verkeerstoets.be en maakten al een proeftoets, want …

… maandag doen we dan met z’n allen mee aan de Grote Verkeerstoets. Hopelijk mogen we nadien allemaal ons diploma in ontvangst nemen en hebben we in het verkeer steeds oog voor veiligheid!