Neen, we bouwden geen laboratorium in de klas, maar kregen bezoek van juf Gladys, die ons een namiddagje informeerde over ‘Leren Afval Beheren Op school’.

Ter voorbereiding lazen we een brief van Voorko, de afvalheld, en bekeken we online de afvalkalender van Kuurne.

Verder hadden we het over afval sorteren en gingen we zelf als beginnende experts concreet aan de slag. De vele begrippen en afkortingen (PMD, glas, papier en karton, KGA, GFT, restafval, Krinkloopwinkel) kennen voor ons geen geheimen meer.

Ook hadden we het over de verschillende manieren om met afval om te gaan: storten, verbranden, recycleren, hergebruiken en afval voorkomen.

Onze conclusie: Een propere wereld … die begint bij onszelf!