Omdat de kinderen ’s morgens het beste van zichzelf geven tijdens de eindtoetsen, dient de namiddag eerder om wat te ontspannen. Uiteraard zijn we volop bezig geweest met een cadeautje voor de papa’s… maar daar kunnen we vandaag nog niet veel over prijsgeven.

De voorbije lessen WO stonden in het teken van onze wereldkaart: provincies en provinciehoofdplaatsen herhalen, landen in Europa situeren en de continenten leren kennen. Er werd hard gestudeerd op deze leerstof en flink online geoefend. Ook het ‘grote’ wereldkaartboek wordt met interesse bestudeerd in de klas.

Tijdens de les sociale vaardigheden dachten de kinderen na over boeiende vragen. Naar wie kijk ik op en waarom? Kan ik voor mezelf 3 doelen neerschrijven die ik tegen eind volgend schooljaar wil bereiken? (Die doelen zitten nu weggestopt in een doosje en zullen we eind volgend schooljaar weer opgraven!) De denkvragen werden afgewisseld met een spelletje Time’s up en een grappig luisterdictee.