In de klas kennen de kinderen elkaar allemaal al een tijdje. We werken samen, in groepjes, in duo’s of zelfstandig. Maar we willen dit jaar ook verder bouwen aan een (h)echte klasgroep. Deze week maakten we enkele afspraken voor groepsgesprekken: leren luisteren naar elkaar, elkaar laten uitspreken, respect en belangstelling tonen voor iedereen en dus niet alleen voor onze beste vrienden.

Vandaag deden we een complimentenronde. Elk groepje koos voor elk kind uit een ander groepje enkele welgemeende complimenten. Niet zo eenvoudig als het lijkt. Wat bedoelen we precies als we over iemand zeggen dat hij of zij grappig, lief of sportief is. Hoe kunnen we dat met concrete voorbeelden duidelijk maken? Fijn om te zien hoe iedereen erg blij werd van de complimenten die gegeven werden!

Nu moeten we dat natuurlijk verderzetten door elke dag wel iemand een complimentje te geven.